DSM: `onbevredigend' jaar

De terugval van de economie houdt bij DSM stevig huis. Vooral de divisies Performance Materials (harsen, vezels) en Industrial Chemicals (plastics, kunstmest) zagen hun winsten in het vierde kwartaal voor meer dan de helft verdampen.

Bestuursvoorzitter P. Elverding van het Limburgse chemiebedrijf sprak vanochtend van een ,,onbevredigend'' resultaat als gevolg van de moeilijke economische omstandigheden. Voor de eerste helft van het lopende jaar verwacht hij dat de winstmarges onder druk blijven staan. De eerste weken in 2002 zijn volgens hem even moeilijk als het vierde kwartaal vorig jaar. In de tweede helft van het jaar bestaat er volgens Elverding kans op betere marktomstandigheden, maar een duidelijke prognose wilde hij niet geven.

De divisie Performance Materials, toeleverancier aan bijvoorbeeld de auto-industrie, zag het bedrijfsresultaat zelfs met driekwart dalen tot 9 miljoen euro. Bij Industrial Chemicals daalde het resultaat van 35 tot 17 miljoen euro. De omzet bij deze divisies liep in het laatste kwartaal met respectievelijk een kwart en een derde terug. De divisie Life Science Products (voedingsingrediënten, penicilline) slaagde er als enige divisie in het resultaat te verhogen, met 8 procent tot 53 miljoen euro. Tegenvallers binnen deze sector waren er wel. Vestigingen van het recent overgenomen farmabedrijf Catalytica in de VS moesten zelfs worden gesloten als gevolg van problemen met de steriliteit. ,,We hadden geen ervaring in steriele activiteiten en verwachtten dat het in orde is. Een beginnersfout wil ik het niet noemen, maar een prettige ervaring was het niet', lichtte Elverding vanochtend toe.

Juist de divisie Life Science Products wil DSM verder uitbreiden om in de toekomst minder conjunctuurgevoelig te worden. Verder is het concern bezig de petrochemische activiteiten te verkopen. Onlangs werd duidelijk dat DSM onderhandelde met het Saudi Basic Industries Corporation, maar Elverding wilde niet op de voorgenomen verkoop ingaan. Hij stelde verder dat het Franse Rhodia ,,inmiddels een gesloten boek'' vormt. Vorig jaar deed DSM een bod op het bedrijf, waartegen de Rhodia-top zich verzette.

De nettowinst over 2001 kwam uit op 1,415 miljard euro. Dat is grotendeels het gevolg van de verkoop van DSM's belang in Energie Beheer Nederland, hetgeen (voor belastingen) 1,25 miljard euro opleverde. De winst exclusief deze meevaller kwam uit op 369 miljoen, een derde lager dan een jaar eerder. Ten laste van de winst trof DSM nog een voorziening voor komende herstructureringen van 138 miljoen euro. De omzet bleef nagenoeg stabiel op 7,97 miljard euro.