Botíns pakken volledige macht SCH

In een nieuw hoofdstuk van wat zich heeft ontwikkeld als een Shakespeariaans financieel drama is Spanjes grootste bank weer in familiehanden. Met een coup heeft bestuursvoorzitter Emilio Botín de bank Santander Central Hispano (SCH) volledig onder controle van zijn bloedverwanten gebracht. Broer Jaime Botín is benoemd tot vice-voorzitter en neemt de touwtjes in handen als Emilio voortijdig mocht overlijden. En dochter Ana Patricia is benoemd tot de bestuursvoorzitter van Banesto, de grootste dochterbank van SCH.

Botín gaf gisteren een definitieve bevestiging van zijn almacht binnen SCH, de bank die in 1999 werd gevormd uit de fusie van de Banco Santander van de familie Botín en de Banco Central Hispano. Reeds bij het samengaan werd getwijfeld of de eigenzinnige Botín, een belangrijk aandeelhouder in de bank die bekend staat als een alleenheerser, zijn macht zou willen delen. Terecht, zo bleek, want stapsgewijs werden de bestuurders die niet tot de Botín-clan behoorden uit de weg geruimd.

Nadat vorig jaar juni het hoofd communicatie werd ontslagen, ontstond een felle machtstrijd met José María Amusátegui, de voormalig bestuursvoorzitter van de Banco Central Hispano met wie Botín de macht deelde. Amusátegui delfde het onderspit. Gisteren was het de beurt aan de laatste pretendent uit het bolwerk van Banco Central Hispano: vice-voorzitter Ángel Corcóstegui hield de eer aan zichzelf en stapte op, ,,om persoonlijke redenen''. Corcóstegui, die de afgelopen dagen op uitgebreide manier door Botín het graf werd ingeprezen, had er genoeg van om onder de oude patriarch te zuchten. ,,Ik ben gewend om in een team te werken. Botín heeft zijn eigen stijl die goede resultaten oplevert, maar niet de mijne is'', zo werd hij geciteerd.

In zekere zin had Corcóstegui vlak na de fusie zijn eigen vonnis getekend door samen met de clan van Central Hispano er door te drukken dat Botíns oudste dochter Ana Patricia uit haar machtspositie bij de bank werd ontzet. Ana Patricia Botín (42 jaar) wordt al jaren gezien als de troonopvolgster in het Botín imperium. Haar vertrek bleek dan ook een tijdelijk offer.

    • Steven Adolf