Bestuur van Rodamco handelde `onjuist'

Het management van beleggingsfonds Rodamco North America heeft geen juist beleid gevoerd toen het vorig jaar probeerde Westfield buiten de deur te houden. Dit blijkt uit het onderzoeksrapport dat de Ondernemingskamer van het Amsterdamse gerechtshof heeft gepubliceerd. De handelwijze van Rodamco wordt gelaakt in het rapport dat werd opgesteld door drie onafhankelijke onderzoekers. Zij stellen dat het plaatsen van aandelen door Rodamco vorig jaar bij een bevriende stichting, bedoeld om het Australische Westfield dwars te zitten, een verwerpelijk beleid was. Westfield had eind augustus een belang van 23,9 procent in Rodamco genomen en probeerde een strategisch plan door te drukken waar het bestuur van Rodamco fel tegen was.

Rodamco wilde dat Westfield een openbaar bod zou uitbrengen op het bedrijf. De onderzoekers schrijven echter dat er in Nederland geen regels zijn die voorschrijven dat een minderheidsaandeelhouder zo'n bod moet uitbrengen en bovendien ging het strategische plan van Westfield voor de onderneming ook niet zover dat ,,redelijkheid en billijkheid de noodzaak van zo'n bod zouden rechtvaardigen.''

In de drie maanden dat het onderzoek in beslag heeft genomen heeft Westfield toch een bod gedaan op Rodamco. Het deed dat samen met de Amerikaanse bedrijven Rouse en Simon Property. Door het bod zijn de voormalige kemphanen niet meer geïnteresseerd in het rapport. Het is daarom onduidelijk of de Ondernemingskamer een uitspraak zal doen over het rappport. Het is mogelijk dat de Vereniging van Effectenbezitters zal vragen om een uitspraak. De VEB, die kritiek heeft op de hoogte van het overnamebod en de ontslagpremies voor het bestuur van Rodamco, denkt dat het waarschijnlijk is dat de rechter op basis van het rapport wanbeleid kan vaststellen bij Rodamco. De VEB beslist komende week of het gaat vragen om een uitspraak.