Zweden wil neutraliteit aanpassen

Zweden wil zijn internationale politiek van neutraliteit aanpassen. Het overweegt ,,samenwerking'' met andere landen op het gebied van het veiligheidsbeleid.

Dit blijkt uit een nota die het ministerie van Buitenlandse Zaken in Stockholm gisteren heeft gepresenteerd. Waarnemers zien daarin een vingerwijzing voor toenadering van Zweden tot de NAVO, het Noord-Atlantisch bondgenootschap dat na de Tweede Wereldoorlog werd opgericht maar waarvan Zweden als een van de weinige West-Europese landen nooit lid is geworden.

,,Het is duidelijker dan ooit dat de veiligheid zich niet beperkt tot de afwezigheid van militaire conflicten'', aldus de nota. In een toelichting liet het ministerie weten dat bevordering van de veiligheid en bestrijding van vredesdreiging het gemakkelijkst is te realiseren door nauwe samenwerking met andere landen, zowel binnen de Europese Unie als daarbuiten. ,,Door ons lidmaatschap van de Europese Unie nemen we deel aan een solidariteitsgemeenschap waarvan het belangrijkste doel is een oorlog op het Europese continent te voorkomen'', aldus de nota.

Zweden is sinds de tijd van Napoleon (1813) niet bij een oorlog betrokken geweest. Het bleef in beide wereldoorlogen van de vorige eeuw neutraal en volgt sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw een politiek van ongebondenheid in vredestijd en van neutraliteit bij conflicten. De nota bepleit voorzichtige aanpassing van dit buitenlands beleid.

De voorgestelde aanpassing van de Zweedse neutraliteitspolitiek is het resultaat van intensief overleg tussen de sociaal-democratische regering en de drie rechtse oppositiepartijen. Op welke wijze eventuele samenwerking met de NAVO gestalte moet krijgen onthult de nota niet.

Zweden zal in elk geval niet streven naar toetreding tot de NAVO, zei premier Göran Persson gisteren. ,,De kern van onze politiek is geen deel uit te maken van een militaire bondgenootschap. Ik zie niets in de evolutie van Zweden die gaat in de richting van aansluiting bij een militaire alliantie'', aldus Persson. Samenwerking met de NAVO en de VN zal volgens de premier op dezelfde voet worden voortgezet.

De twee grootste dagbladen in Zweden, het conservatieve Svenska Dagbladet en het liberale Dagens Nyheter leggen de voorgestelde aanpassing van de Zweedse buitenlandse politiek gisteren in commentaren uit als afscheid van de neutraliteit en de neutraliteitspolitiek.