Vaker `gele kaart' voor eurolanden

Ministers van Financiën van de Europese Unie verwachten dat de `gele kaart' of `vroege waarschuwing' van de Europese Commissie aan eurolanden vaker van tafel zal gaan in ruil voor beloften de overheidsfinanciën op orde te brengen, zoals gisteren met Duitsland en Portugal is gebeurd. ,,Ik vermoed wel dat een precedent is gecreëerd'', zei minister Zalm gisteren na de Ecofin-bijeenkomst in Brussel. Hij noemde de oplossing ,,enigszins innovatief''.

Volgens de Spaanse voorzitter Rato is de `gele kaart' geen doel op zichzelf. ,,Het is een procedure om een resultaat te bereiken.'' De Duitse minister Eichel onderstreepte dat de ,,inhoud'' belangrijk is. Hij was blij dat een eind is gekomen aan een procedurestrijd. Zijn Belgische collega Reynders zei dat met de beloften van Duitsland en Portugal meer is bereikt dan wanneer de `gele kaart' zou zijn weggestemd, wat gezien de steun voor Duitsland mogelijk was.

Zalm meende dat ,,inhoudelijk een heel goed resultaat'' was bereikt. Hij zei dat Duitsland en Portugal in hun schriftelijke beloften nog verder gaan dat wat de Europese Commissie in haar vermaning had gevraagd. Hij wees op de belofte van beide landen om eventuele meevallers aan te wenden voor terugdringing van het financieringstekort. Volgens Zalm had bankpresident Duisenberg tijdens de bijeenkomst geconcludeerd dat de geloofwaardigheid van het Stabiliteits- en Groeipact was ,,versterkt''.

Zalm was eerder met zijn Oostenrijkse, Finse en Belgische collega's nog voorstander van de `gele kaart' voor Duitsland en Portugal. ,,Wat ik [in de Tweede Kamer, red.] zei was dat je goede argumenten moet hebben om de Europese Commissie niet te steunen'', aldus Zalm. De Commissie heeft volgens hem nu haar doel bereikt.

De Spaanse minister Rato sprak tegen dat – na de openlijke kritiek van bondskanselier Schröder op de `gele kaart' – is gebleken dat grote landen worden bevoordeeld. De vergelijking met Ierland, dat vorig jaar een standje kreeg wegens te hoge inflatie, gaat volgens hem niet op. ,,Ierland ging niet akkoord met de noodzakelijke beleidswijzigingen. Nu verkeren we niet in deze positie'', aldus Rato. Ierland kreeg het standje overigens niet in het kader van het stabiliteitspact.