Tiel deed niets tegen motel in overtreding

De gemeente Tiel is laks geweest met het uitvoeren van haar vergunningenbeleid voor het motel van Van der Valk, waar zondag het parkeerdek instortte. Het motel opereerde enkele jaren zonder de vereiste vergunningen, voerde verbouwingen uit die niet toegestaan waren en was niet brandveilig genoeg.

Dit blijkt uit de bouwvergunning en de daaropvolgende correspondentie tussen de gemeente, ambtenaren onderling en de familie Van der Valk. Omdat Tiel vooralsnog weigert alle openbare documenten vrij te geven, is niet duidelijk of de bouw van het ingestorte parkeerdek in een vergunning geregeld was. Wel is helder dat het Van der Valk-concern het niet nauw nam met de voorschriften.

De gemeente heeft sinds het begin van de bouw van het motel in 1982 overhoop gelegen met de directie ervan. ,,Het Van der Valk-concern blijkt niet in alle opzichten in bedrijf te zijn op een wijze die overeenstemt met de van toepassing zijnde regelgeving'', concludeert J. de Jongh, chef algemene zaken van de gemeente Tiel, in 1988, twee jaar na de opening van het motel. Van der Valk pleegt volgens hem ,,een serie strafbare feiten'', terwijl dit bij de gemeente ,,niet tot doortastende acties heeft geleid''. De gemeente had de sluiting van het motel kunnen gelasten omdat de veiligheid van de gasten in gevaar was.

Ondanks verzoeken van de gemeente bleef Van der Valk weigeren de situatie te verbeteren. Uit correspondentie blijkt dat de directeur van het motel, Gerrit-Jan van der Valk jr., `zeer ontstemd' was over de herhaalde vragen.

Gisteren ontkende de horecafamilie nog dat de voorschriften onjuist zijn opgevolgd. ,,Absoluut alle bouwvergunningen zijn nageleefd. De procedures zijn netjes opgevolgd'', zegt familielid Ad van der Valk. De gemeente wil niet reageren in afwachting van het eigen onderzoek naar de zaak.

Het motel aan de A15 in Tiel zou vandaag weer opengaan voor het publiek, maar dit werd vanochtend tot nader order uitgesteld.

motel: pagina 3