`Registreer afkomst patiënt'

De gezondheid van allochtonen is slechter dan die van autochtonen. Om het onderzoek daarnaar te verbeteren, stelt de organisatie PaceMaker voor de etnische afkomst van patiënten te registreren.

,,Diabetes komt bij hindoestanen veel vaker voor dan bij andere bevolkingsgroepen in Nederland. Ook de vorm ervan is ernstiger. Is het erfelijk? Dat is de vraag. Wij propageren een onderzoek. Dat is pas goed mogelijk als je de etnische afkomst van de patiënten registreert.''

Aan het woord is Nordine Dahhan (43), kinderarts in het AMC en voorzitter van PaceMaker, een organisatie van 150 artsen, hoogleraren en onderzoekers die de gezondheidszorg voor allochtonen wil verbeteren. De zorg voor deze groep loopt achter, zegt de uit Marokko afkomstige medisch specialist. Sommige ziektebeelden treffen allochtonen méér of op een andere wijze dan autochtonen. Artsen weten er soms geen raad mee.

Zitten er geen gevaren aan het registreren van de etnische achtergrond?

,,De Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst, de WGBO, staat registratie toe, maar het gebeurt nog weinig. De praktijk leert dat patiënten er geen moeite mee hebben, de instellingen wél. Hoe dat komt? Geen idee, dat willen we uitzoeken. De registratie die we voorstaan is absoluut geanonimiseerd, de naam van de patiënt wordt losgekoppeld van de gegevens. Critici herinnerden ons aan de registratie van groepen in de Tweede Wereldoorlog, daar hadden we ontzettend veel moeite mee.''

Hoe is het idee om PaceMaker op te richten ontstaan?

,,De kindersterfte onder allochtonen heeft een grote rol gespeeld. De zuigelingensterfte bij allochtonen is twee keer zo groot als die bij Nederlanders. Al twintig jaar lang. Daar willen we met alle macht en kracht wat aan doen. Sinds we begonnen, 1 juni van het vorig jaar, hebben we tal van contacten gelegd met zorginstellingen, ziekenhuizen en patiënten om de situatie te verbeteren.''

Gaan allochtonen, in het bijzonder de ouderen, vaker naar een arts dan Nederlanders?

,,Dat verhaal gaat, maar het is nooit goed onderzocht. Het staat wél vast dat allochtonen minder vaak naar een medisch specialist gaan. Waarom bestaat die onderconsumptie? Is er iets niet in orde met de doorverwijzing? Een onderzoeksteam van ons zoekt dat uit, in samenwerking met het AMC. Het team kijkt bijvoorbeeld naar jonge, allochtone astmapatiënten. Het vermoeden bestaat dat zij langer in het zorgcircuit verblijven dan autochtonen. Ze zitten te lang in de eerste lijn van de zorg. Op een of andere manier is specialistische zorg minder toegankelijk voor hen.''

Speelt de taal daarbij een rol?

,,Het vermoeden bestaat van wel. Zo spreken de allochtone moeders dikwijls geen Nederlands. Maar er is méér dan de taal alléén, denken we. Misschien moeten de zorginstellingen zich beter bij de allochtonen aanpassen.''

Zorgonderzoek Nederland (ZON-MW) heeft PaceMaker een startsubsidie voor één jaar gegeven. Kan PaceMaker daar zijn plannen mee realiseren?

,,Behalve het geld van Zorgonderzoek ontvangen we niks. We rekenen erop dat de reguliere zorginstanties bijspringen, anders redden we het nooit. Want er is veel geld nodig voor de onderzoeken van PaceMaker. Bovendien hopen we op hun medewerking bij de registratie van de etnische afkomst van patiënten. Nogmaals: die is heel relevant om hun gezondheidszorg te verbeteren.''

    • Guido de Vries