`Ook motieven van Miloševic aantonen'

De aanklagers in het proces tegen de Joegoslavische ex-president Slobodan Miloševic zullen niet alleen materiaal presenteren waaruit Miloševic ' betrokkenheid bij oorlogsmisdaden zou blijken.

Ze willen de komende maanden in de rechtszaal van het Joegoslavië-tribunaal ook laten zien wat zijn motivatie en ideeën waren, vanwaaruit hij die misdaden goedkeurde of niets ondernam om ze te stoppen.

Dat bleek gisteren en vanochtend tijdens het urenlange betoog dat de Britse aanklager Geoffrey Nice hield bij het begin van het proces tegen de ex-president. Miloševic staat terecht voor oorlogsmisdaden in Kroatië, Bosnië en Kosovo. Aanklager Nice liep vooruit op bewijsmateriaal en getuigenissen die tijdens het proces aan de orde zullen komen. Met behulp van documenten, videobeelden en citaten gaf Nice aan waarop het bewijs zich zal toespitsen. Voor een deel zou Miloševic ' betrokkenheid bij misdaden in Kroatië en Bosnië, tot midden jaren negentig, het gevolg zijn van zijn positie als president van Servië. Hij had in die functie directe invloed op het Servische ministerie van Binnenlandse Zaken, en daarmee op de politie-eenheden. Maar hij manipuleerde volgens de aanklagers ook de leiders van de Joegoslavische federatie, die verantwoordelijk waren voor de inzet van het Joegoslavische leger. Miloševic zou daarnaast directe invloed hebben gehad op de Kroatische en Bosnische Serviërs. Radovan Karadzic, leider van de Bosnische Serviërs, zou hem regelmatig `de baas' hebben genoemd.

Na het eind van de gevechten in Bosnië, eind 1995, kreeg Miloševic te maken met tegenstand en protest in Servië zelf, een gevolg van de slechte economische situatie. Volgens aanklager Nice zal de komende maanden worden aangetoond dat Miloševic in die situatie de chaos die een gewapend conflict veroorzaakt, aangreep om de ,,moeilijkheden thuis'' te overwinnen. Miloševic luisterde ernaar met een vage, spottende glimlach. Gisteren al zeiden Nice en hoofdaanklager Carla Del Ponte in de rechtszaal dat de ex-president niet werd gedreven door nationalisme of racisme, maar door machtswellust. Nice vanochtend: ,,We zullen komen met hard bewijsmateriaal, maar ook ideeën over de motivatie van de verdachten zullen aan de orde komen.''