Onderzoek naar mogelijkheid CO2 in grond op te slaan

Minister Jorritsma (Economische Zaken) stelt een half miljoen euro beschikbaar voor onderzoek naar de haalbaarheid van de ondergrondse opslag van het broeikasgas CO2. ,,De overheid vindt ondergrondse opslag van CO2 van cruciaal belang voor het klimaatbeleid op langere termijn en wil graag weten of dergelijke opslag haalbaar is'', aldus een verklaring van het ministerie van Economische Zaken.

Het onderzoek moet zich richten op de vraag of opslag rendabel is op Nederlandse locaties, op de juridische aspecten daarvan en op de onder- en bovengrondse veiligheid. De resultaten van het onderzoek, waarvoor bedrijven zich de komende weken kunnen aanmelden, moeten dit najaar bekend zijn en zullen dienen als voorfase in een demonstratieproject.

Het voornemen bestaat om voor dat demonstratieproject in het najaar een zogenoemde tender uit te schrijven, een openbare aanbesteding. Bedrijven die voor subsidie in aanmerking komen, zullen in staat moeten zijn zelf economisch en organisatorisch een demonstratieproject te realiseren, aldus het ministerie van Economische Zaken. Een belangrijke voorwaarde voor de opslag is dat de CO2 er voor doorlevering aan afnemers ook weer uitgehaald moet kunnen worden. Bij de opslag gaat het volgens een woordvoerder van minister Jorritsma vooral om het opslaan van CO2 uit vaste bronnen, dat wil zeggen ,,schoorstenen'' van grote bedrijven en niet om diffuse bronnen zoals CO2 die wordt uitgestoten door het autoverkeer.

Als locaties voor opslag wordt voorlopig gedacht aan plaatsen waar eerder olie en gas is of nog steeds wordt gewonnen. De injectie van CO2-gas in diepe steenkoollagen kan een bijdrage leveren aan de winning van aardgas, doordat CO2 het aardgas uit de steenkoollagen als het ware omhoog duwt. Als mogelijke afnemers van CO2-warmte gelden bijvoorbeeld tuinders. De opslag in het demonstratieproject moet een minimale omvang hebben van drie Mton, één tot anderhalf miljard kubieke meter.

De opslag van CO2 kan een bijdrage leveren aan de doelstelling, afgesproken op de klimaatconferentie in het Japanse Kyoto, om de uitstoot van CO2 in de periode van 2008 tot 2112 te reduceren met 6 procent onder het niveau van 1990.