Onderzoek geluidhinder Schiphol

Wethouder Dales (Financiën) van Amsterdam laat onderzoeken of hij juridische stappen kan ondernemen tegen de Luchtverkeersleiding op Schiphol. Aanleiding is het grote aantal vluchten dat over de stad wordt geleid. Dit gebeurt regelmatig bij zuidwestenwind, omdat dan alleen de landingsbaan Schiphol-Oost kan worden gebruikt.

Amsterdam en Luchtverkeersleiding hebben een gentlemen's agreement over het aantal vluchten dat over de stad gaat. ,,In principe niet meer dan 2 procent per jaar'', aldus een woordvoerder van wethouder Dales. Vorig jaar slaagde de Luchtverkeersleiding er niet zich aan dat percentage te houden. Toen vloog 2,9 procent van alle toestellen die dat jaar op Schiphol landden, in een ,,rechte nadering'' over de stad.

De wethouder heeft volgens zijn woordvoerder meer dan eens gereclameerd bij de Luchtverkeersleiding en deze week nog bij minister Netelenbos (Verkeer). Zij verwees hem naar de Luchtverkeersleiding zelf. Een woordvoerder van deze organisatie laat weten dat in het gentlemen's agreement de gemeente, de Luchtverkeersleiding en Schiphol streven naar de afgesproken beperking.

Amsterdam heeft bezwaar ingediend tegen twee ontwerpbesluiten van de minister over Schiphol. De hoofdstad is tegen nachtvluchten over de bebouwde kom en stelt dat de minister geen rekening heeft gehouden met de hoogte van kantoren die Amsterdam in de Zuidas wil bouwen.