OESO: Rusland moet hervormen

Rusland moet de energie- en banksector hervormen en wetten voorbereiden ter stimulering van het midden- en kleinbedrijf om de huidige economische groei te kunnen vasthouden. Dat schrijft de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in haar gisteren verschenen rapport. De OESO becijferde de economische groei over 2001 op 5,5 procent tegen 8,3 procent het jaar ervoor.