`In een land met files gaat het goed'

Elke grote stad heeft last van files. Rotterdam wijdde er vanmorgen een ontbijt aan. Ook de minister was uitgenodigd.

Een land zonder files? Minister Tineke Netelenbos, Verkeer en Waterstaat, moet er niet aan denken. ,,Een land zonder files is een land waar u niet zou willen wonen. Waar je files hebt, gaat het economisch goed.''

Een stad zonder files? Burgemeester Ivo Opstelten, Rotterdam, kan het zich niet voorstellen. ,,Ik was een keer burgemeester van Delfzijl. Toen kwam het bericht dat er een file stond, bij de haven. Onze eerste file was dat. We hebben de champagne ontkurkt.''

Netelenbos en Opstelten zaten vanmorgen aan bij het fileplanontbijt, een jaarlijkse bijeenkomst gewijd aan de bereikbaarheid van de stad. Het goede nieuws: de files op de ruit rond de stad waren het afgelopen jaar korter dan het jaar ervoor en duurden minder lang. Het slechte nieuws: er waren opnieuw meer files dan vorig jaar.

Het goede nieuws werd toegeschreven aan de diverse acties die de afgelopen jaren in gang zijn gezet tegen de files in de regio: meer dan honderdvijftig volgens het nieuwste regionale fileplan. Een paar nieuwe rijstroken en een enkele nieuwe tunnel natuurlijk, maar daarnaast ook zaken als spitsteams van de politie, busdoorstromingsprogramma's, fietsparkeerplannen en meer informatie voor de reiziger.

En het slechte nieuws? Wel, dat was dus eigenlijk geen slecht nieuws, vond de minister. Ze hoopte over een paar jaar nog steeds aan het fileplanontbijt te zitten, antwoordde ze op de vraag of het fileplan over vier jaar niet overbodig zou moeten zijn. ,,Ik hoop dat het dan nog zo goed gaat met de economie dat er nog steeds files zijn. En dat we er dan over praten dat we wat aan die files moeten doen.''

Maar toegegeven, een file moet ,,wel planbaar zijn''. Netelenbos: ,,Je moet niet de ene keer een half uur in de file staan en de andere keer drie kwartier.'' De informatievoorziening moet beter, kortom, en verder ,,kijkt het ministerie natuurlijk naar alle vormen van vervoer''. Netelenbos: ,,Neem de fiets. Daar kun je ook op naar je werk. Dus dat gaan we extra promoten.''

Ook in die opvatting kon de burgemeester zich vinden. Opstelten: ,,De fiets, dat is inderdaad een hele harde prioriteit. Daar hebben wij nu ook een plan voor.'' In elk geval ging de jaarlijkse fileplan-trofee dit keer naar een bedrijf dat het fietsen had gestimuleerd onder het motto `op de fiets werkt het beter'. Maar dat de fiets 's morgens in de spits niet mee mag in de metro, blijft zo. ,,Dat heeft met capaciteit te maken.''

Intussen kijkt het ministerie niet alleen naar de fiets, ook het openbaar vervoer ,,heeft onze aandacht''. Wat dat betreft moest de minister nog wat van het hart, nu ze hier toch op een industrieterrein aan het ontbijt zat. ,,Wij kunnen alleen openbaar vervoer aanbieden als er ook mensen instappen, anders wordt het te duur. Dat is dus best een probleem, want er is veel gemak: lease-auto's, aftrek voor het woon-werkverkeer. En ik vraag me dus wel eens af: waarom regelen bedrijven niet meer dingen zelf?''

Daarvoor was na het ontbijt `gezamenlijk netwerken' voorzien, volgens het programma een ingrediënt dat ook in voorgaande jaren `borg stond voor goed onderling communiceren over bereikbaarheid'. Zelf besloot de minister met een verzuchting: ,,Ik zal u mijn grote tragedie vertellen, feitelijk the story of my life. Elke keer als ik het geld heb verdeeld, moet u weten, worden de plannen weer veranderd. Dan kosten ze weer meer geld. En dat geld heb ik dan niet.''

    • Gretha Pama