Hardere aanpak henneptelers

Woningcorporaties gaan `thuistelers' van hennep in hun huizenbestand aanpakken. Volgens W. van Leeuwen, voorzitter van vereniging van woningcorporaties Aedes, veroorzaakt de commerciële teelt van hennep in woonhuizen veel schade. Het voorstel, geformuleerd in een brief van Aedes aan de deelnemende corporaties, is erop gericht huisbazen te laten weten dat zij huurcontracten met deze huurders gemakkelijker kunnen opzeggen dan zij denken.

Van Leeuwen: ,,Er is wateroverlast, en de kans op kortsluiting bij bedrijfsmatige teelt is groot. Huizen zijn niet gebouwd op het grote aantal lampen dat daarbij nodig is. Buurtbewoners hebben last van stank en van kopers aan de deur.'' Van Leeuwen heeft geen bezwaar tegen huurders die telen voor eigen gebruik.

Aedes signaleert strengere uitspraken van rechters tegen thuistelers. ,,Tot nu toe woog de woonbescherming van de teler zwaar. Pas als er sprake was van echte schade, bijvoorbeeld door brand, kon een teler de huur worden ontzegd. De laatste maanden zetten rechters ook telers uit huis vanwege de risico's die de kweek met zich meebrengt.''

M. Verhoeven, persrechter bij de rechtbank in Almelo, merkt dat woningcorporaties vaker het argument gebruiken dat een grote huisplantage risico's met zich meebrengt. ,,Ze zijn daar scherper op geworden.'' Of rechters de corporaties ook vaker gelijk geven, kan hij niet bevestigen.

Advocaat A. Beckers, die veel hennepkwekers en coffeeshophouders onder zijn cliënten telt, schat dat er 150.000 thuiskwekers zijn in Nederland. ,,Maar dat is een ruwe schatting.''

R. Kerssemakers van het Jellinekcentrum voor drugspreventie is verbaasd over deze schatting. ,,Als je iedereen meetelt die twee of drie planten thuis heeft staan, kom je misschien tot zo'n aantal. Driehonderdduizend Nederlanders hebben recent gebruikt. Met 150.000 telers moet er wel heel veel worden geëxporteerd.'' Kerssemakers zelf noemt geen aantallen. ,,Uit deze hoge schatting blijkt weer eens dat wij er weinig zicht op hebben.''

Van Leeuwen hoopt dat buurtbewoners vaker aangifte zullen doen van huiskwekerijen als ze weten dat huurcontracten met telers kunnen worden beëindigd.