Debat in VS over vervolg van oorlog

Zestig vooraanstaande Amerikaanse intellectuelen hebben gisteren in een open brief uitgelegd zij de oorlog tegen terrorisme noodzakelijk en gerechtvaardigd vinden.

,,In naam van de universele menselijke moraal en in het volle bewustzijn van de beperkingen en uitdagingen van een gerechtvaardigde oorlog, steunen wij het besluit van onze regering en onze samenleving om tegen hen [terroristen] geweld te gebruiken'', aldus de tien pagina's tellende Letter from America. Tot de ondertekenaars behoren de historicus Samuel Huntington, socioloog Francis Fukuyama en oud-senator van de staat New York Daniel Moynihan.

,,Dit zijn tijden waarin oorlogsvoering niet alleen moreel toegestaan, maar ook moreel noodzakelijk is, als een antwoord op rampzalige gewelddadige acties, haat en onrecht'', aldus de briefschrijvers. ,,Wij zeggen dan ook met één stem dat onze natie en haar bondgenoten deze oorlog moeten winnen.''

Niet duidelijk is tot wie de briefschrijvers zich richten. De titel Brief uit Amerika geeft aan dat hij gericht is tot het buitenland, de laatste alinea is gericht tot ,,onze broeders en zusters in islamistische samenlevingen''. De ondertekenaars noemen gelijkheid, openheid en vrijheid de belangrijkste Amerikaanse waarden en normen, maar concluderen ook dat dit geen universele waarden en normen zijn.

Toch schrijven zij ,,als Amerikanen in een tijd van oorlog en mondiale crisis, stellen wij voor dat wat wij nonchalant `Amerikaanse waarden' noemen niet alleen aan Amerika toebehoren maar eigenlijk de gedeelde erfenis van het menselijk ras zijn''. Die normen en waarden moeten nu worden verdedigd en zouden volgens de briefschrijvers de basis voor vrede en rechtvaardigheid kunnen zijn.

Ze erkennen dat de aanslagen van 11 september kunnen zijn ingegeven door ,,arrogantie'' en ,,onwetendheid over andere samenlevingen''. ,,Soms volgde onze natie een misleidend en onrechtvaardig beleid.'' Maar dat kan moord nooit rechtvaardigen, vinden ze.

Letter from America: www.nrc.nl