Cohen wenst nog eens 500 agenten

De burgemeester van Amsterdam, J.Cohen, vraagt vijfhonderd agenten extra om agressie en criminaliteit in de regio aan te pakken. Dit blijkt uit de brief die hij gisteren naar minister De Vries (Binnenlandse Zaken) zond. De gevraagde agenten moeten bovenop de achtduizend extra toezichthouders en agenten komen die het kabinet al eerder voor het hele land heeft toegezegd.

Cohen zegt de agenten nodig te hebben voor een `permanente, vliegende brigade' die snel is in te zetten wanneer er bijvoorbeeld problemen zijn in het openbaar vervoer. De extra manschapen zouden niet moeten worden opgenomen in het korps, maar een aparte eenheid vormen.

,,Per uur wil ik vijftig agenten paraat hebben'', zei Cohen voor de lokale zender AT5. Hij noemde de Schiphollijn, de prostitutie en de drugswereld als terreinen voor de inzet van de `mobiele brigade'.

Volgens de burgemeester eist een aantal maatschappelijke ontwikkelingen `intensivering van het veiligheidsbeleid'. Hij noemt de verwachte toename van het aantal jongeren in de leeftijd van 12 tot 25 jaar en stelt dat ,,bij ongewijzigd beleid een toename in de jeugdcriminaliteit tegemoet kan worden gezien''.

Amsterdam heeft, aldus Cohen, ,,een hoog niveau van onveiligheid''. Dit komt omdat de stad fungeert als centrum voor georganiseerde criminaliteit. Ook werkt de stad als magneet op verslaafden, autonomen, zwervers en anderen ,,die door hun gedrag in bijzondere mate negatief bijdragen aan de openbare orde en veiligheid in de stad''.

Rotterdam gaat er van uit dat de claim van Amsterdam niet ten koste gaat van de negenhonderd agenten die door De Vries reeds aan de Rotterdamse regio zijn toegezegd. ,,De werving daarvan is al van begonnen'', aldus een woordvoerder van de Rotterdamse burgemeester Opstelten. Overigens kent de Rotterdamse politie al de flying squads die Amsterdam nu wil gaan opzetten.

De Vries zal volgens zijn woordvoerder `op de kortst mogelijke termijn, mogelijk zelfs al vandaag' reageren op de brief van Cohen.