Balkenende: inkomensbeleid PvdA faalt

CDA-leider Jan Peter Balkenende deed gisteravond een felle aanval op het sociale beleid van de PvdA. Tijdens een verkiezingsbijeenkomst van zijn partij in Goes zei hij dat ,,de rode familie'', namelijk PvdA en FNV, er nog steeds een ,,ouderwetse visie'' op het inkomensbeleid op nahoudt. ,,Zij gaan uit van de visie dat minima het beste af zijn met veel bijzondere bijstand, met mensen die afhankelijk zijn van toeslagen en bijzondere aanvullingen'', aldus de CDA-leider.

Balkenende pleitte er bij de start van de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van 6 maart voor de sterkste schouders de zwaarste lasten te laten dragen. ,,Met de economische voorspoed die we de afgelopen jaren hebben gekend, was er een geweldige kans dat te realiseren. Een opgelegde kans die voetbalfan Melkert voor open doel heeft gemist'', zei de CDA-leider.

Volgens Balkenende heeft de PvdA de afgelopen jaren te weinig gedaan toen het kon en wil die partij te veel, nu het straks misschien niet meer kan. Ook regeringspartij VVD zal volgens Balkenende ,,meer moeten bieden dan alleen maar roepen dat ze hun best hebben gedaan de afgelopen vier jaar, maar dat er in de Kamer nu eenmaal een linkse meerderheid is.''

Balkenende wil dat er meer solidariteit ontstaat en dat het besteedbaar inkomen van huishoudens centraal komt te staan, in plaats van dat van het individu.

In een bomvolle zaal in Goes deed Balkenende een oproep aan de achterban van Pim Fortuyn en Leefbaar Nederland, door zijn gehoor te verzekeren dat hij zich bewust is van de ,,de onvrede in onze samenleving''.

De enorme populariteit die een nieuwe partij als Leefbaar Nederland de afgelopen maanden kende, heeft volgens Balkenende niet alleen te maken met de populariteit van Fortuyn, die tot zaterdag lijsttrekker was van die beweging. ,,Er is onvrede over de bereikte resultaten in de zorg en het onderwijs en op het gebied van veiligheid. Maar er is ook onvrede over de politieke cultuur'', zei Balkenende. En: ,,De onvrede is ook de onvrede van het CDA.''

De CDA-leider nam wel meteen afstand van de oplossingen van Fortuyn. ,,Hij benoemde terecht een probleem, maar koos de verkeerde oplossingen.''

Balkenende wees veranderingen in de bestuurlijke structuur, als het kiezen van de burgemeester, af als een ,,schijnoplossing''. Volgens hem ligt de oplossing ,,veel meer in de woorden ,,een man, een man, een woord, een woord''. Daarmee doelde hij op concrete aanpak van problemen in zorg, onderwijs en veiligheid.