Anton Buytendijk (88) overleden

De schilder Anton Buytendijk is vorige week donderdag op 88-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Amsterdam. Buytendijk, die opgroeide in Groningen, ging toen hij 15 was in de leer bij de Larense schilder Frans Langeveld en vond ook op jonge leeftijd aansluiting bij de Groningse beweging De Ploeg. Na zijn studie aan de Rijksacademie in Amsterdam keerde hij terug naar Groningen en sloot hij zich aan bij kunstkring de Regenboog, en vanaf 1941 bij de Ploeg. Aanvankelijk was Buytendijks werk figuratief, met expressionistische invloeden. Geleidelijk ging hij abstraheren en kwam, zoals hij het zelf omschreef, tot ,,een soort modern impressionisme''. Hij was een non-conformist, die aarzelde zich te binden aan een stroming. Veel van zijn werk kwam tot stand in Zuid-Frankrijk, waar hij vaak verbleef. In de jaren '70 gaf Buytendijk enige tijd les aan de Academie Minerva. Hij was voorzitter van de Nederlandse Kring van Tekenaars en lid van onder meer de Nederlandse Aquarellistenkring en Arti et Amicitiae.