`Zwart geld' meldt zich bij Belastingdienst

Nederlanders met een bankrekening in het buitenland doen meer dan ooit `uit zichzelf' aangifte bij de Belastingdienst. ,,Enkele tientallen'' belastingplichtigen hebben zich volgens een woordvoerder van Financiën bij de fiscus gemeld met informatie over hun buitenlandse tegoeden.

Financiën verwacht dat het aantal meldingen nog zal oplopen; de einddatum voor het indienen van de aangifte is 1 april. Ongeveer 5.000 particulieren hebben van de website van de Belastingdienst een formulier `Verklaring buitenlandse bankrekeningen' binnengehaald waarop ze informatie over hun buitenlandse rekeningen kunnen invullen. Dat moeten ze opsturen naar de dienst, met hun aangifte over 2001.

Volgens een woordvoerder van Financiën zorgt een aantal maatregelen van de fiscus ervoor dat mensen zich ,,wat ongemakkelijk'' gaan voelen. ,,Mensen krijgen spijt dat ze hun buitenlandse rekeningen niet hebben opgegegeven.''

Sparen in het buitenland wordt vaak gebruikt om de belasting te ontduiken. Het vermoeden bestaat dat het veelal om `zwart geld' gaat. De afgelopen maanden heeft de fiscus belastingplichtigen benaderd van wie ,,het met aan zekerheid grenzende vermoeden'' bestaat dat ze buitenlandse rekeningen hebben. ,,Ons verdragenstelsel en de samenwerking met een groot aantal landen en banken geeft ons meer informatie dan voorheen'', aldus de woordvoerder. ,,Een heel hoog percentage'' van de benaderden werkt mee aan de verzoeken van de fiscus.

Ook de invoering van de vermogensrendementsheffing, die dit jaar voor het eerst gebruikt wordt, sorteert effect, denkt Financiën. Sinds 1 januari 2001 betalen mensen `slechts' 1,2 procent belasting over hun vermogen. Ook werpt de Europese discussie over de belasting op buitenlandse spaartegoeden, die in fases tot volledige openheid moet leiden, zijn schaduw vooruit.

Mensen van wie de fiscus achteraf constateert dat zij een niet opgegeven buitenlandse rekening hebben moeten alsnog belasting betalen. Dat kan tot twaalf jaar teruggaan. Bovendien kunnen ze een boete krijgen die oploopt tot 100 procent van de verschuldigde belasting.