Politieke maskerade 2

Het ware beter geweest als LN zich niet door de gevestigde politiek en media in een emotionele opwelling tot deze scheiding had laten overhalen. Iedereen is op woorden te pakken, het gaat om de geest van het verhaal. En het verhaal van Pim is goed, het vertolkt gevoelens van vele Nederlanders. Net als de wet, waarvan de `geest' gerechtigheid is, kan, indien deze naar `het woord' wordt uitgevoerd, ertoe leiden dat een crimineel als Ferdie E. na vrijlating een grote som geld krijgt. En dat is nog maar één voorbeeld. Moeten wij hierom afstand doen van het wetboek ?

    • J. Fick