Pim Fortuyn komt met eigen lijst

De Rotterdamse politicus Pim Fortuyn gaat, nadat het bestuur van Leefbaar Nederland Fortuyns voorstel voor een `lijmpoging' heeft afgewezen, met een eigen lijst deelnemen aan de komende Kamerverkiezingen.

De ondernemer Willem van Kooten, een van de oprichters van Leefbaar Nederland en aanvankelijk geldschieter van de partij, blijkt een van de instigatoren te zijn geweest achter Fortuyns afzetting. Reeds begin vorige week, toen Fortuyn begon aan een lezingentournee in de gewesten van Leefbaar Nederland, werd Van Kooten duidelijk dat Fortuyn zich verder niets meer gelegen wilde laten liggen aan de partijorganisatie van Leefbaar Nederland, en dat hij moest worden afgezet, aldus bronnen rond Van Kooten. Nadat Van Kooten naar zijn huis in Portugal was vertrokken, voltrok de feitelijke breuk zich dit weekeinde naar aanleiding van de inhoud van een interview van Fortuyn met de Volkskrant.

Fortuyn deed zijn aankondiging nadat hij gisteren in zijn huis in Rotterdam had vergaderd met leden van de lokale partij Leefbaar Rotterdam, die hem handhaven als lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen.

Ten aanzien van zijn landelijke politieke ambities zei Fortuyn dat het ,,a hell of a job'' zou zijn zelf een partijorganisatie op te bouwen, nu hij niet meer van de infrastructuur van Leefbaar Nederland kan beschikken. Zo ontbreekt het hem voorshands aan geld voor de campagne, zei Fortuyn, die ook gewag maakte van politieke sympathisanten voor zijn persoon, die geld hebben overgemaakt naar de Stichting Vrienden van Leefbaar Nederland, en dat niet zullen terugzien nu Fortuyn daar zelf als lijsttrekker aan de kant is gezet.

Leefbaar Nederland-woordvoerder Kay van de Linde wilde vanochtend niet zeggen of zijn partij gelden die voor Fortuyn persoonlijk waren gedoneerd, aan de nog op te richten partij van Fortuyn zou willen terugstorten. ,,We hebben al eerder afgesproken dat we over de fondsenwerving geen commentaar naar buiten doen'', aldus de partijwoordvoerder. Over een eventuele splitsing van de campagnefondsen zijn, toen Fortuyn dit weekeinde door het LN-bestuur aan de kant werd gezet, geen afspraken gemaakt. De voorzitter van de Stichting Vrienden van Leefbaar Nederland, H. Verhagen, die de gelden beheert, kan zich naar verluidt geheel verenigen met het aan de kant zetten van Fortuyn.

Uit de reacties van de gewestelijke bestuurders van Leefbaar Nederland werd gisteren duidelijk, dat deze zich kunnen vinden in het gedwongen vertrek van Fortuyn. Hetzelfde geldt, naar hun zeggen, voor de grote meerderheid der actieve leden.

Uit opiniepeilingen komt echter de indruk naar voren dat veel potentiële Leefbaar-stemmers zouden kunnen overlopen naar een partij van Fortuyn, die overigens nog moet worden opgericht. Volgens het onderszoeksbureau Interview/NSS, dat Leefbaar Nederland mét Fortuyn vrijdag j.l. 22 zetels voorspelde, meent dat een partij-Fortuyn op tien zetels zou kunnen rekenen, als er nu verkiezingen waren. Leefbaar Nederland zonder Fortuyn zou er vijf behouden.

Nadat Fortuyn, voor wie de breuk dit weekeinde als een verrassing was gekomen, zondagavond nog in een tv-programma LN-voorzitter Nagel tot een `lijmpoging' had opgeroepen, liet deze gisteravond in een ander tv-programma weten dat daarvan geen sprake kon zijn.