Nieuwe taken voor GSD

De sociale dienst zou nog maar twee taken moeten uitvoeren: bijstand uitkeren en trajecten uitstippelen voor de arbeidsmarkt. Dat bepleit verantwoordelijk wethouder J.van der Aa vandaag in Het Parool. ,,Op de vrije markt zou een bedrijf als de sociale dienst wegens wanprestaties en achterstanden allang failliet zijn verklaard''. Hij zegt het te betreuren dat dat je een overheidsbedrijf niet zomaar kan opheffen, ,,omdat je na een faillissement een mooie doorstart kunt maken''.

Het Parool wijst er op dat de massawerkloosheid van de jaren tachtig leidde tot sociale ontwrichting in de grote steden. ,,De sociale dienst was absoluut niet in staat de crisis het hoofd te bieden, en is die klap nooit te boven gekomen'', aldus Het Parool. De laatste twintig jaar vioel de dienst voornamelijk onder verantwoordelijkheid van PvdA-wethouders.