Koningin van de Bijlmer

Het artikel in M-Magazine van februari over Hannah Belliot, aangeduid als `de Koningin van de Bijlmer' beperkt zich niet tot Hannah Belliot, maar er komen ook enkele passages in voor die op mij betrekking hebben.

Ik heb geen reden om aan te nemen dat de geciteerde André Haakmat de betreffende passages niet zo aan de schrijver van het artikel verteld heeft. Maar ze kloppen niet. Ze zijn bovendien van dien aard dat het vertrouwen in mij als medicus en politicus ernstige schade kan oplopen als ze onweersproken blijven. Zo is het niet juist dat ik de huisarts ben of ooit geweest ben van het overleden VVD-raadslid noch heb ik zijn dood vastgesteld. Door het overlijden nam ik ook geen `wippositie' in.

Ik maak bezwaar tegen de aanduiding `onafhankelijk raadslid'. Ik ben namelijk fractievoorzitter van de politieke partij `Solidariteit Zuidoost'. Noch tijdens de bewuste vergadering noch ervoor of erna heb ik de bewoners van de drie G's voor `rotte racistische vis' uitgemaakt en ook moet ik ontkennen voor mijn stem in de kwestie geld gevraagd te hebben voor een malaria-onderzoek.

De kwestie staat geheel los van de kwestie van de dreefverlaging en was allang opgelost toen de dreefkwestie aan de orde kwam. Het was al bekend dat ik voorstander was en ben van de dreefverlaging; op dit punt heb ik het dagelijks bestuur altijd gesteund.

    • A.M.N. Makdoembaks
    • Fractievoorzitter Solidariteit Zuidoost