Italië ruziet over bestuur staats-tv

Binnen de regeringscoalitie van de Italiaanse premier Silvio Berlusconi is onenigheid ontstaan over de benoeming van nieuwe leden voor het bestuur van de staatstelevisie RAI.

De termijn van het huidige RAI-bestuur verstrijkt op 17 februari. Het bestaat uit vijf leden die nog door de vorige, centrum-linkse regering zijn benoemd. Drie van de vijf gelden als representant van die regering, twee als sympathisant van de toenmalige oppositie. Maar sinds de verkiezingen van mei vorig jaar zit centrum-links in de oppositie en zwaait Berlusconi de scepter over een rechtse coalitie van vier partijen.

Alle vier coalitiepartners claimen een zetel in het nieuwe RAI-bestuur. Honorering van die wens zou betekenen dat er voor de oppositie nog maar één post overblijft. Zo ver komt het waarschijnlijk niet, maar ook als Berlusconi de drie/twee-verhouding tussen regering en oppositie aanhoudt, heeft hij een probleem: een van zijn coalitiepartijen vist achter het net.

Slaat de oppositie dit gevecht om de RAI-zetels nog met enige geamuseerdheid gade, meer zorgen baart haar de almaar groeiende mediamacht van de premier, die via zijn zakenimperium Fininvest al de drie commerciële tv-zenders met landelijk bereik bezit. Deze strijden om de kijkersgunst met de drie staatszenders van RAI, die vanaf volgende week zullen worden bestuurd door een college waarin Berlusconi's coalitie, hoe dan ook, een meerderheid bezit. Daar komt nog bij dat de premier een verklaard voorstander is van privatisering van ten minste twee RAI-zenders. Kennelijk is ook president Carlo Ciampi er niet gerust op. ,,Democratie is niet levensvatbaar als er geen pluriformiteit is, zowel in de gedrukte media als op radio en televisie'', waarschuwde hij.