Huwelijkszang 1937

Naar aanleiding van Heldrings herinneringen aan 1937 (NRC Handelsblad, 31 januari): puur puttend uit mijn eigen herinnering luidde het weggelaten laatste couplet van Boutens' huwelijkszang, die aan de schooljeugd werd uitgereikt ter gelegenheid van het huwelijk van prinses Juliana en prins Bernhard:

`Gelijk de nagtegaal haar gaai

opvoert tot immer heller toon

zal mijn verrukking lichterlaai

de wieg omzingen van Uw zoon

het kind van liefde op Holland's troon.'

Een om censuur vragende zinspeling op een zwoele nacht lees ik niet in deze strofe. De verrukking lijkt betrekking te hebben op liefde voor vaderland en vorstenhuis en op vreugde over de geboorte, niet de conceptie van een troonopvolger.

Ik heb altijd gehoord dat weglating wel moest wegens de onzekerheid of er een troonopvolger zou komen en, zo ja, van welk geslacht.

Naschrift J.L. Heldring:

De heer Sjollema heeft gelijk. Niet in de gecensureerde slotstrofe, maar in de niet-gecensureerde tweede strofe heeft de dichter het over ,,nachten van belofte zwoel''.

    • B.C.J. Sjollema