Geen waarschuwing EU voor Duitsland

Duitsland en Portugal krijgen ondanks hun sterk oplopende begrotingstekorten geen officiële berisping van de Europese Unie. In ruil doen de twee lidstaten de toezegging hun begrotingen op orde te brengen, waardoor het voor 2004 beoogde budgetevenwicht wordt bereikt.

Dit is de kern van het compromis waarover de ministers van Financiën van de twaalf eurolanden het vannacht eens werden. De ministers van Financiën van alle vijftien EU-landen stemden vanmiddag in met de gemeenschappelijke verklaring. Nederland, Finland, Oostenrijk en in mindere mate België, waren de enige landen die aan de door de Europese Commissie voorgestelde `vroege waarschuwing' wilden vasthouden. Maar ook zij legden zich bij het compromis neer. In een reactie zei minister Zalm (Financiën) tevreden: ,,Early warning, quick response.''

De Duitse oppositie reageerde vanochtend teleurgesteld. Theo Waigel, als minister van Financiën in de regering-Kohl voorvechter van het stabiliteitspact: ,,Dit is een kind dat een slecht rapport krijgt en er dan niet mee thuis wil komen. Dit is een vernietigend signaal.'' De Duitse minister Eichel (Financiën) meent daarentegen: ,,Omdat het tot een unanieme verklaring tussen Raad en Commissie is gekomen, is het Stabiliteitspact nu sterker dan voorheen.'' [Vervolg COMPROMIS: pagina 19]

COMPROMIS

Rato: pact onaangetast

[Vervolg van pagina 1] De Spaanse voorzitter Rodrigo Rato zei vannacht dat het Stabiliteits- en Groeipact, op basis waarvan de Europese Commissie de 'vroege waarschuwing' voorstelde, niet is aangetast. Eurocommissaris Pedro Solbes (Economische en Monetaire Zaken) meende dat ,,de geloofwaardigheid'' van het pact ,,duidelijk intact'' blijft.

Duitsland en Portugal beloven dat zij hun tekort niet tot de 'Maastricht-norm' van 3 procent zullen laten oplopen. Bovendien verplichten zij zich hun uitgaven niet te laten oplopen en extra inkomsten te gebruiken voor tekortreductie. De Duitse regering zal hierbij goed moeten samenwerken met de deelstaten, die eigen budgetten hebben. Duitsland had onlangs aangegeven dat het beoogde begrotingsevenwicht voor 2004 mogelijk pas in 2006 zou worden bereikt. Nu wordt in het compromis toch 2004 aangehouden, wat volgens de verklaring in Duitsland mogelijk extra budgettaire maatregelen vereist wanneer economisch herstel is ingetreden. In de verklaring wordt onderstreept dat de Commissie handelde volgens de regels van het stabiliteitspact.

overwinning: pagina 19