Fortis uit Franse verzekeringen

De Belgisch-Nederlandse bank en verzekeraar Fortis verkoopt de Franse dochter Fortis France aan Swiss Life. De twee financiële instellingen praten al sinds eind vorig jaar over de overdracht. Fortis maakte gisteren bekend dat de verkoopprijs tussen de 150 en 200 miljoen euro zal liggen. De definitieve prijs wordt bepaald na de sluiting van de jaarrekening over 2001 van de onderneming, die als belangrijkste onderdeel levensverzekeraar Fortis Assurance onder zich heeft. Fortis wil de dochter kwijt, omdat het geen mogelijkheden ziet ,,op de middellange termijn een leiderspositie te ambiëren op de Franse levensverzekeringsmarkt''.