Banken vinden joodse tegoeden

Bij de Nederlandse banken zijn 3.300 bankrekeningen naar boven gekomen met joodse tegoeden, die niet zijn opgeëist. De rekeninghouders zijn naar alle waarschijnlijkheid in de Tweede Wereldoorlog omgekomen. Dat heeft de Nederlandse Vereniging van Banken vanmorgen bekendgemaakt.

De onbekende rekeningen zijn ontdekt in het kader van eerder gedaan onderzoek naar tegoeden van joodse eigenaren. In 2000 sloten de banken en beurs een akkoord met joodse organisaties over een vergoeding van de financiële schade die is ontstaan tijdens en na de Tweede Wereldoorlog.

De onbekende spaarrekeningen hebben een saldi van in totaal 39.000 euro. ,,Nu komt dat bedrag neer, inclusief rente, op 750.000 euro'', aldus H. Blocks, directeur van de Nederlandse Vereniging van Banken.

Er is inmiddels ook een stichting opgericht, die het geld zal verdelen. In de stichting zitten twee bestuurders uit de bankensector, en twee vertegenwoordigers van joodse organisaties. Winnie Sorgdrager wordt de voorzitter.

Dit jaar zal de stichting een campagne voeren in Nederland, Israël en de Verenigde Staten om nabestaanden te wijzen op het bestaan van de spaarrekeningen.

,,Het gaat om kleine bedragen. Mocht er twijfel zijn bij een claim, dan zullen we in het geval van gerede twijfel de nabestaande in kwestie het voordeel van de twijfel geven'', zo verklaarde Blocks van de NVB.

Het uitwerken van het in 2000 gesloten akkoord tussen banken en joodse organisaties is volgens de Nederlandse Vereniging van Banken in een goede atmosfeer verlopen.

Directeur Blocks vanmorgen: ,,Bij een aantal instellingen moest vorig jaar nog wat geld worden opgehaald. We hebben toen een akkoord gesloten namens al onze leden, maar natuurlijk niet iedereen was daarbij betrokken. Een drietal instellingen heeft minder bijgedragen aan de vergoeding dan de bedoeling was. Maar uiteindelijk ging het maar om 1 procent van het totaalbedrag.''