WAO-plan SER verliest draagvlak

PvdA, CDA en VVD nemen in hun verkiezingsprogramma afstand van een verhoging van de WAO-uitkering. Daarmee kan een belangrijk onderdeel van het WAO-plan waarover binnen de Sociaal-Economische Raad (SER) een onderhandelaarsakkoord is bereikt, niet meer rekenen op een meerderheid in de Tweede Kamer.

De SER wil voor zieke werknemers die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt worden de WAO-uitkering met 5 procent verhogen: van circa 67,5 procent van het laatstverdiende loon naar 72,5 procent. Met name voor de vakbonden was dat een eis. De grote politieke partijen houden bij de doorrekening van hun verkiezingsprogramma, waar het Centraal Planbureau thans aan werkt, de WAO-uitkering gelijk. De partijen moesten eind vorige week hun laatste gegevens aanleveren voor het CPB.

VVD en D66 zijn van meet af aan tegen een verhoging van uitkeringen geweest, maar PvdA en CDA hielden zich daarover tot nu toe op de vlakte. Minister Vermeend (Sociale Zaken, PvdA) heeft vorige week tegen ingewijden gezegd dat ook hij een verhoging van de uitkeringen onhaalbaar acht. Volgens het Kamerlid Smits (PvdA) is haar partij niet tegen het ophogen van de uitkeringen, maar het is het ook geen halszaak. ,,Halszaak voor ons is dat zieke werknemers aan het werk blijven. Daarvoor hebben we plannen gemaakt, die we nu laten doorrekenen door het CPB.'' Ze bevestigt dat daarin geen rekening wordt gehouden met hogere uitkeringen.

Ook het CDA geeft bij de plannen die aan het CPB zijn overhandigd prioriteit aan preventie en het aan het werk houden van zieke werknemers. Het verhogen van uitkeringen kan pas als er een stelsel wordt ingevoerd dat zowel in financieel opzicht als met de omvang van de WAO goede effecten geeft, aldus het CDA. Volgens Smits wil ook de PvdA pas aan een hogere uitkering denken als er een systeem ontworpen is dat effect heeft.

GroenLinks-leider Rosenmöller riep PvdA en CDA dit weekeinde op samen op grond van de SER-voorstellen nog vóór de verkiezingen de WAO te hervormen. Hij noemde het ,,een sociale schande'' dat Paars daarin niet is geslaagd.

Het CPB werkt naast de doorrekingen van de verkiezingsprogramma ook aan een berekening en analyse over het SER-plan. Uit de CPB-analyse, die donderdag wordt gepresenteerd, moeten de verwachte effecten van het SER-plan blijken.

    • Herman Staal