Reïntegratie van assuradeurs succes

Verzekeraars hebben vorig jaar getracht 10.000 zieke werknemers weer aan het werk te helpen, dat is tweemaal zoveel als het voorgaande jaar. Dat heeft het Verbond van Verzekeraars bekendgemaakt.In 1999 ging het om 2.400 mensen. Volgens de verzekeraars leidde bijna de helft van de reïntegratiepogingen tot versnelde terugkeer naar het werk. De werknemers werken bij een bedrijf dat een ziekteverzuimverzekering had afgesloten. De verzekeraars schatten de besparing over vorig jaar op 14 miljoen euro.