Protesten tegen tarieven Schiphol

De gezamenlijke luchtvaartmaatschappijen die van de luchthaven Schiphol gebruik maken hebben de minister van Verkeer en Waterstaat per brief dringend geadviseerd niet akkoord te gaan met de nieuwe luchthaventarieven. De maatschappijen, georganiseerd in BARIN (Board of Airline Representatives in The Netherlands) en SAOC (Schiphol Airline Operators Committee) willen daarmee voorkomen dat door Schiphol een aparte `Airport Security Charge' (ASC) wordt geintroduceerd. Dat zal, inclusief de ASC, per saldo leiden tot een verhoging van de luchtvaarttarieven met 20 procent. Dat zou veel hoger zijn dan bij andere luchthavens.