Pim Fortuyn blijft in Rotterdam lijsttrekker

Leefbaar Rotterdam handhaaft Pim Fortuyn als lijsttrekker bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Dat zegt Ronald Sorensen, tweede man van de Rotterdamse afdeling van Leefbaar Nederland.

,,De kandidatenlijst is ingeleverd, we moeten met hem door'', zegt Sorensen, tweede man op de lijst van dertig kandidaten.

Sorensen, docent geschiedenis en biologie, kan zich ,,niet vinden in sommige punten'' van het vraaggesprek dat dit weekeinde de breuk inluidde tussen Pim Fortuyn en Leefbaar Nederland. Maar Sorensen verbindt daaraan niet dezelfde conclusies als het landelijk bestuur. Sorensen: ,,Wij hebben dertig kandidaten op de lijst staan en die hebben allemaal verschillende opvattingen. Maar we vonden elkaar op lokale punten. Daarop kunnen we door één deur. Oók met Pim Fortuyn.''

Leefbaar Rotterdam is medio januari opgericht toen bleek dat de Stadspartij Rotterdam van Manuel Kneepkens niet kon leven met Pim Fortuyn als lijsttrekker van Leefbaar Nederland. Een week later werd Pim Fortuyn gekozen als lijsttrekker van de nieuwe partij.

Blijkens een peiling in opdracht van het gemeentebestuur staat Leefbaar Rotterdam intussen op maximaal twaalf raadszetels (van de vijfenveertig). Die peiling is eind vorige week gehouden, dus voor het vraaggesprek en de breuk van het afgelopen weekeinde. ,,We staan er harstikke goed voor'', aldus Sorensen, ,,en u moest eens weten hoeveel adhesiebetuigingen we dit weekeinde hebben gehad''.

Het partijprogramma van Leefbaar Rotterdam, in concept-vorm leesbaar op de eigen website, pleit onder andere voor meer invloed van burgers op politieke besluiten, meer politie en verdraagzaamheid jegens andere culturen. Het programma eindigt met de constatering dat het ,,slechts als leidraad voor de gekozen gemeenteraadsleden dient en nimmer tot dogma mag verworden''.

Vanavond zou een gesprek plaatshebben tussen Pim Fortuyn en Leefbaar Rotterdam. Sorensen hoopt dat de breuk met de landelijke partij wordt gelijmd. Ook hoopt hij dat Leefbaar Rotterdam's campagneleider Broos Schnetz, eerder succesvol campagneleider voor het Leefbaar Utrecht van Henk Westbroek, zijn aangekondigde vertrek herroept.