OM negeerde informatie in glycerinezaak

Het openbaar ministerie in Den Haag heeft nagelaten gebruik te maken van Amerikaanse autopsierapporten in de zaak rond het Alphense bedrijf Vos BV. Glycerine-leverantie van Vos leidde in 1996 tot de dood van ten minste zestig kinderen in Haïti. Uit autopsiegegevens van drie overleden kinderen, die in bezit zijn van deze krant, kan volgens betrokken Amerikaanse pathologen zonder meer worden afgeleid dat vervuilde glycerine hun dood veroorzaakte. De pathologen zijn bereid in Nederland te getuigen.

De Nederlandse strafrecht-expert M. Wladimiroff meent dat sprake is van ,,nieuwe feiten'', die vergaande gevolgen kunnen hebben voor de omstreden financiële schikking die het Haagse OM met Vos BV heeft getroffen. De eind vorig jaar aangekondigde schikking leidde tot commotie in de Tweede Kamer. Ook minister Korthals (Justitie) was ontstemd. Het college van procureurs liet onlangs aan de minister weten dat het OM ondanks rechtshulpverzoeken ,,noch van de Haïtiaanse noch van de Amerikaanse autoriteiten adequate informatie met betrekking tot de doodsoorzaak heeft ontvangen''. De persofficier van het Haagse parket verklaarde eerder in deze krant dat het OM ,,geen autopsierapporten heeft gezien''.

Volgens een woordvoerder van het Haagse parket zijn rechtshulpverzoeken uitgegaan naar Duitsland, de VS en Haïti. Haïti heeft hulp geweigerd. Het OM heeft de VS niet bezocht.

Het bedrijf Vos BV leverde vervuilde glycerine aan Haïti, waar het werd verwerkt in een koortswerende siroop voor kinderen. Zeker zestig kinderen overleden aan acute nierstoornissen. Vos BV had de glycerine in een Dordrechts laboratorium laten testen. Uit het uitgelekte testrapport bleek dat de glycerine lang niet de vereiste zuiverheid had. Vos BV verkocht de glycerine toch met een medische kwalificatie (via een papieren transactie met een Duitse firma) aan een Haïtiaans bedrijf. Vos BV had altijd betrokkenheid ontkend.

Intussen blijkt ook dat het openbaar ministerie verzuimd heeft een aantal ouders van overleden Haïtiaanse kinderen te informeren over de schikking met Vos BV, ofschoon hun Amerikaanse advocaat zich al in 1997 schriftelijk bij het Haagse OM had gemeld. De advocaat, D. Mishael uit Miami, zegt nog voor eind deze maand, wanneer de termijn afloopt, een klaagschrift tegen de schikking bij het Haagse Hof in te indienen. Eerder deed ook de Soester advocaat J. van der Wolf beklag bij het Hof namens nabestaanden.

Volgens strafrechtexpert M. Wladimiroff zal het Haagse Hof de autopsiegegevens moeten betrekken bij zijn oordeel over de schikking. Daarnaast kunnen betrokken advocaten op basis van ,,nieuwe feiten'' namens hun cliënten het OM vragen het strafrechtelijk onderzoek te heropenen. Zij kunnen bij het Hof in beroep gaan, indien het OM dit weigert.

schikking: pagina 7

    • Hans Buddingh'