Meer vergoeding kinderopvang

De overheid gaat meer mensen een vergoeding voor kinderopvang geven. Staatssecretaris Vliegenthart (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) heeft de Tweede Kamer hierover vandaag ingelicht. Degenen die van hun werkgever geen geld voor opvang krijgen, kunnen met ingang van 2004 van de overheid een financiële tegemoetkoming krijgen. Voor bijstandsgerechtigden, nieuwkomers, WAO'ers, herintreders en arbeidsgehandicapten, gaat de gemeente of de uitkeringsinstantie de werkgeversbijdrage betalen.