`Journalisten helpen de PvdA tegen LN'

Het fatale interview met Pim Fortuyn in de Volkskrant is onderdeel van een campagne om Leefbaar Nederland in een rechtse hoek te duwen. Die campagne is opgezet in een 'PvdA-denktank' waarvan diverse politiek journalisten deel uitmaken. Aldus Jan Nagel in het tv-programma Buitenhof van gisteren.

Ter ondersteuning van zijn beschuldiging toonde hij een verslag van een werkgroep van de

Wiardi Beckman Stichting, het wetenschappelijk bureau van de PvdA, waar verschillende politiek journalisten lid van zijn, zoals Hans Wansink, een van de twee Volkskrant-interviewers, Willem Breedveld (Trouw), Mark Kranenburg (NRC Handelsblad) en Michel Zonneveld (Vrij Nederland).

,,Volstrekte onzin'', reageert Bart Tromp, oprichter en voorzitter van de werkgroep `Partijpolitieke processen'. ,,We zijn helemaal geen denktank, we zijn een discussiegezelschap. We nemen geen standpunten in. Je moet wel heel ver weg zijn om te suggereren dat wij als werkgroep opdracht hebben gegeven om Fortuyn te vloeren.

Bovendien: de Wiardi Beckman Stichting is geen onderdeel van de PvdA, het wetenschappelijk bureau `staat ten dienste van het socialisme'. De stichting is een intellectueel en politiek onafhankelijk instituut, de werkgroep staat open voor leden en niet-leden van de PvdA.''

De werkgroep `Partijpolitieke processen', die eind dit jaar het 25-jarig jubileum viert, organiseert ongeveer één keer per maand een bijeenkomst waar een gastspreker een inleiding verzorgt. De bijna veertig leden zijn in politiek en politicologie geïnteresseerde wetenschappers, (oud-)politici en journalisten die gevraagd zijn om lid te worden. Het verslag dat Jan Nagel in Buitenhof liet zien betreft de bijeenkomst van 25 september 2001, waar Nagel optrad als inleider.

Voor NRC-journalist Mark Kranenburg was de beschuldiging van Nagel aanleiding om hem een brief te sturen, waarin hij het vrijblijvende karakter van de werkgroep uit de doeken doet. Kranenburg eindigt zijn brief met het verzoek de beschuldiging waar te maken of terug te nemen.

Folkert Jensma, hoofdredacteur van NRC Handelsblad, heeft geen bezwaar tegen het lidmaatschap van een politiek redacteur van de werkgroep. Jensma: ,,Redacteuren mogen lid zijn van een politieke partij, maar ze mogen geen functies uit naam van die partij bekleden. Gezien het vrijblijvende karakter van deze werkgroep beschouw ik lidmaatschap daarvan niet als een functie.''