Iran in actie tegen vijand van Kabul

In een nieuw gebaar naar de Verenigde Staten hebben de Iraanse autoriteiten gisteren de kantoren gesloten van de radicale Afghaanse krijgsheer Gulbuddin Hekmatyar, een oude vriend van de verdreven Talibaan die zich ook tegen de internationale bemoeienis met Afghanistan heeft gekeerd.

Eerder had de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Kharrazi, in antwoord op Amerikaanse kritiek toegegeven dat de grens met Afghanistan niet luchtdicht valt af te sluiten en er dus Talibaanstrijders en aanhangers van Al-Qaeda kunnen binnenkomen. Daarbij vroeg hij de VS informatie te leveren over hun bewegingen. De Amerikaanse president George W. Bush heeft Iran ingedeeld bij een ,,As van het Kwaad'', omdat het massa-vernietigingswapens zou ontwikkelen en terroristen van Al-Qaeda onderdak zou bieden. Ook zou het zich inspannen om het fragiele bewind in Afghanistan te destabiliseren door wapenleveranties aan tegenstanders ervan.

Hekmatyar, die de groep Hezb-i-Islami leidt, voer vorige week nog uit tegen de interimregering van Hamid Karzai in Afghanistan in een vraaggesprek met het persbureau Reuters. Hij wees erop dat het interimbewind door buitenlandse bezettingstroepen was geïnstalleerd. ,,Ik heb een heleboel georganiseerde troepen'', zei hij. ,,Ze hebben wapens en wij staan in contact met hen.''

Iraanse kranten schreven gisteren dat de zeer anti-Amerikaanse Hekmatyar, die al jaren in Teheran leeft, heeft gehandeld in strijd met de Iraanse nationale veiligheidsbelangen. In Iran gaan stemmen op om hem uit te wijzen. Minister van Binnenlandse Zaken Moussavi-Lari zei wat dit betreft dat ,,Iran geen plaats is voor personen of groepen die kwaad aanrichten''. Minister voor Inlichtingendiensten Ali Yunesi onderstreepte vorige week al dat Teheran zich verzet tegen elke poging om het interimbewind in Kabul te ontwrichten.

Op de traditionele massabijeenkomst op het Azadiplein in Teheran ter gelegenheid van de verjaardag van de Islamitische Revolutie (de 23ste) riep president Mohammad Khatami vanochtend de Amerikaanse leiders op om hun ,,onjuiste'' politiek jegens Iran te wijzigen. ,,Wij zijn boodschappers van de vrede, en wij veroordelen het terrorisme'', zei Khatami, maar ook ,,pressie en overheersing''. Hij stelde dat de beslissingen van de ,,onrijpe'' Amerikaanse leiders maken dat ,,dat land meer en meer wordt gehaat en het Amerikaanse volk wordt geconfronteerd met de haat van andere volkeren''. Er hadden zich vanochtend tienduizenden mensen op het plein verzameld, wat relatief weinig is in vergelijking met de eerste jaren na de revolutie.