`Hetze'

Het zijn niet alleen slechte politici bij Leefbaar Nederland, het zijn ook nog slechte verliezers. We hadden allemaal gedacht dat de heren zichzelf en hun potsierlijke partijtje pas na de verkiezingen zouden laten ontploffen, maar ze deden het al nog voor de verkiezingscampagne op gang was gekomen. Des te beter. Wat me minder bevalt is dat ze de schuld voor een belangrijk deel bij de pers leggen. Een hetze van vooral de Volkskrant en De Telegraaf, klonk het uit de mond van Nagel en Fortuyn.

Nu heeft De Telegraaf zich inderdaad niet onbetuigd gelaten, maar de Volkskrant? Ik heb nog even opgezocht wat de Volkskrant in een hoofdredactioneel commentaar op 23 augustus 2001 schreef, nadat Fortuyn zijn politieke aspiraties had bekendgemaakt.

,,Wanneer Fortuyn en Leefbaar Nederland in staat zijn hun krachten te bundelen'', aldus de Volkskrant, ,,bestaat er perspectief op een politieke beweging die voor leven in de brouwerij kan zorgen. Het kan voor het Haagse establishment geen kwaad om van buitenaf enige concurrentie te krijgen. (...) Als de betrokkenen hun geldingsdrang ondergeschikt weten te maken aan het engagement met de parlementaire democratie, kan er een interessante synergie ontstaan. Fortuyn en Leefbaar Nederland delen een gezonde afkeer van het gesloten politieke circuit. (...) Waar Leefbaar Nederland nog niet verder is gekomen dan een onsamenhangend lijstje programmapunten, beschikt Fortuyn over veel meer visie.''

Een hetze? Misschien dat Leefbaar Nederland dat interview met Fortuyn juist aan de Volkskrant gunde, omdat men zich daar de afgelopen maanden in commentaren en columns nogal mild had opgesteld.

Laten we eens verder kijken hoe de media zich tegenover Fortuyn gedroegen. Je kon geen talkshow aanzetten of Fortuyn werd er op doorgaans uiterst meegaande wijze geïnterviewd. Er waren avonden dat Fortuyn twee, drie keer op de buis mocht gloriëren.

In die programma's kon je bovendien commentaren horen die de lof van Leefbaar Nederland en Fortuyn bezongen. Ik heb dat prof. Cliteur tot tweemaal toe in Buitenhof horen doen. En Felix Rottenberg, die me ook nogal onder de indruk leek van Fortuyn (en Westbroek), kraaide op tv dat Fortuyn, in tegenstelling tot wat iedereen verwachtte, juist helemaal geen fouten zou maken.

Een hetze? Integendeel. Leefbaar Nederland is juist door de media enkele uitzonderingen daargelaten verwend. Daar ligt misschien ook wel het begin van de ondergang: men Fortuyn en zijn campagneleider voorop is door al die aandacht overmoedig geraakt en heeft te grote risico's genomen.

Fortuyn reageert op zijn debacle als iemand die niet kan begrijpen wat hem overkomt. Hij heeft toch altijd zulke opvattingen uitgedragen, zoals ze in het Volkskrant-interview stonden? Dat is zo. Juist daarom heb ik me danig geërgerd aan dat `Fortuyn-leuke-man-leven-in-de-

brouwerij-sfeertje' dat overal in Nederland begon te onstaan. We zijn nog niet van hem af, maar na zaterdag kan niemand meer volhouden dat hij het niet geweten heeft.

    • Frits Abrahams