Citaten Fortuyn en reacties

In het interview in de Volkskrant, zaterdag, zegt Pim Fortuyn: ,,Ik vind 16 miljoen Nederlanders wel genoeg. Het is een vol land.'' Vraag: `Dat mag u niet zeggen van uw partij.' Antwoord: ,,Nou, daar moest ik me maar eens niet zoveel meer van aantrekken.''

Andere citaten:

,,Meneer, als ik het juridisch rond zou kunnen krijgen, dan zou ik gewoon zeggen: er komt geen islamiet meer binnen! Maar dat kan ik niet rond krijgen. De islam is achterlijk, ik zeg het maar, het is gewoon een achterlijke cultuur.''

,,Ik veroordeel elke discriminatie op grond van ras, godsdienst enzovoort. (...) Ik ben ook voor afschaffen van dat rare Grondwetsartikel: gij zult niet discrimineren. Prachtig. Maar als dat betekent dat mensen geen discriminerende opmerkingen meer mogen maken, en die maak je in dit land nogal snel, dat zeg ik: dit is niet goed. Laat mensen die opmerkingen maar maken.''

Politieke partijen reageerden onthutst.

VVD-leider Dijkstal: ,,Dat wetsartikel is het hart van onze beschaving. Ik betreur zeer diep dat hij dat in discussie brengt.'' Dijkstal zei dat de andere partijen er juist in waren geslaagd de discussie over immigratie buiten de verkiezingsstrijd te houden.

D66-leider De Graaf citeerde Anne Frank en zei: ,,Nu weten we waar we tegen vechten. Ik ben niet bang, maar boos dat iemand hiermee campagne wil voeren. Hij wil het fundament van de rechtstaat aantasten.''

PvdA-lijsttrekker Melkert zei dat Nederland nu `wakker moet worden' Fortuyn ,,gaat een grens over die je niet mag passeren''.

Leefbaar Nederland voorman Henk Westbroek: ,,Het afschaffen van Artikel 1 van de grondwet is volledig in strijd met ons programma. Ik snap niet hoe Fortuyn het in zijn hoofd haalt.''

GroenLinks-leider Rosenmöller: ,,Dit is niet gewoon rechts, maar extreemrechts.''

Vlaams Blok leider Filip Dewinter vond Fortuyns stelling dat de islam een achterlijke cultuur is `ongenuanceerd'. ,,Wij vinden dat islamieten die zich hier vestigen, zich moeten aanpassen aan ons waardepatroon. Maar we geven geen waardeoordeel.''

A. Maddoe, voorzitter van de Moslimraad: ,,Het is een heel gevaarlijke uitspraak. Je geeft mensen een vrijbrief, met alle gevolgen vandien.''