Woede na besluit over abortusboot

De stichting Women on Waves heeft ,,met verontwaardiging'' kennis genomen van het besluit van minister Borst (Volksgezondheid) geen vergunning te geven voor `de abortusboot'. ,,We zullen zeker bezwaar aantekenen'', reageert voorzitter R. Gomperts. Zij zegt door te zullen gaan met het voorbereiden van nieuwe reizen.

Minister Borst liet de stichting Women on Waves gisteren weten een advies van de Inspectie voor de Gezondheidszorg over te nemen en de vergunningsaanvraag van de stichting af te wijzen.

De Inspectie voert twee redenen aan voor het negatieve advies. Volgens haar kan Women on Waves niet garanderen dat er voldoende nazorg beschikbaar is wanneer een abortus niet goed verloopt. Bovendien kan de Inspectie haar controlerende taak niet uitvoeren in het buitenland.

Women on Waves heeft een container laten ombouwen tot mobiele abortuskliniek. Door de container aan boord van een schip te hijsen en daarmee naar buiten de terroriale wateren te varen van landen waar abortus verboden is, kan de wetgeving in die landen worden omzeild. Op een Nederlands schip geldt dan de Nederlandse wet.

Women on Waves is er nog steeds van overtuigd dat er geen juridische belemmeringen zijn om op deze manier zwangerschappen te beëindigen. ,,We kunnen betere nazorg bieden dan welke abortuskliniek ook, omdat we altijd een goed getrainde gynaecoloog aan boord hebben'', zegt Gomperts. ,,Bovendien zorgen we natuurlijk dat we in een land contacten hebben met lokale artsen op wie we een beroep kunnen doen.''

Women on Waves wil zwangerschappen afbreken door middel van de `abortuspil'. De abortus en eventuele complicaties treden pas na enige tijd op, vermoedelijk pas als het schip alweer terug in een haven is. Vrouwen zouden daar dan medische nazorg kunnen krijgen.