Viva Máxima 6

Wat een herademing was de column van Amanda Kluveld na alle euforie over het huwelijk. Daar was moed voor nodig na de geëxalteerde, bijna hysterische bewoordingen waarin de lof van dit paar, en vooral van Máxima, werd gezongen. Dat politici, ook blijkbaar verblind door zoveel tranen, menen hieraan te moeten meedoen, is ronduit verontrustend. (NRC Handelsblad, 4 februari: `Kamer: over Zorreguieta nu niet meer krampachtig doen').

Het lijkt wel of er maar één Argentijnse is die recht heeft op tranen, en niet tienduizenden: de nabestaanden van de vermoorden, die geen vader meer hádden om hun huwelijk bij te wonen óf geen kinderen meer die stralend konden trouwen.

En dat allemaal met medeweten en met de steun van de man, om wie nu zo veel tranen worden vergoten. Het is te hopen dat de politici, als het tranengordijn is opgetrokken, zichzelf weer in de hand krijgen

    • L. Voskuil-Haspers