Viva Máxima 2

Wat mag prinses Máxima dankbaar zijn, dat ze in haar nieuwe vaderland mensen vindt, die zo met haar meedenken als Amanda Kluveld. Amanda wil haar niet alleen behulpzaam zijn bij een snelle inburgering, maar ook nog bij het vinden van een volledig werkprogramma voor haar rol als echtgenote van de kroonprins.

Aan werkelijk alle facetten waar Nederlanders mee bezig zijn is bij de beschrijving van haar functie gedacht: de mensenrechten, de vluchtelingen, het onderwijs, de kunst, de Wetenschap & Onderwijs, ja zelfs aan de commercie, de verschillende vormen van liefde en leven, tot de oecumene toe!

Dankzij Amanda zal Máxima bij terugkomst van de huwelijksreis nu tenminste een duidelijke invulling vinden voor haar leven als gemalin van de toekomstige koning, zodat zij niet, zoals prins Henrik van Denemarken gevoelens van overbodigheid hoeft te hebben. Zo zullen de dankbetuigingen van Amanda zeker wederkerig zijn.

    • S. Gerbrandy