Vader zit onwrikbaar op onze erfenis

Onlangs is mijn moeder overleden. Mijn broer en ik hebben het gevoel dat mijn vader de erfenis van mijn moeder niet met ons gaat afwikkelen en niet naar de notaris wil. Wij vinden dat hij dit wel moet doen, mede ook omdat mijn moeder een spaarrekening had. Mijn gevoel is dat hij dat saldo er niet kan afhalen als hij niet naar een notaris gaat.

Hoe kunnen wij onze vader bewegen om toch de erfenis af te wikkelen? Wat zijn de mogelijke consequenties als hij het niet doet, naast het feit dat wij ons deel niet krijgen?

(K. de I.)

Wanneer uw ouders in gemeenschap van goederen waren getrouwd, in een huurhuis woonden, de spaarrekening op beider naam staat en uw moeder een testament op de langstlevende liet opstellen, hoef je weinig af te wikkelen. Misschien heeft uw vader (veel) tijd nodig om aan de veranderde situatie te wennen.

Daar staat tegenover dat u en uw broer, net als uw vader, wettelijk erfgenaam zijn en daaraan rechten kunnen ontlenen. Bijvoorbeeld: is er een testament, wat staat daarin, wat is ons aandeel en wie neemt de formele afwikkeling op zich.

U kunt dat allemaal opvragen bij de notaris van uw moeder, u moet dan kunnen bewijzen dat zij is overleden en u haar zonen bent. Kent u die notaris niet, dan kan een andere notaris nagaan of er een testament is en bij welke notaris dat berust. Die kan u verder helpen.

    • Adriaan Hiele