Oudedagsvoorziening voor een job hopper

Ik kan via mijn werkgever een collectief pensioen afsluiten. Sinds mijn indiensttreding, een jaar geleden, zijn mijn pensioenpremies opgepot, omdat men naar een nieuwe regeling zocht. De keus valt uiteindelijk op een verzekeraar. De werknemer en de werkgever betalen ieder de helft van de premie. De voordelen van een collectieve regeling zijn onder andere een lager percentage aan administratiekosten. Daarnaast zijn er door mijn werkgever vijf beleggingsfondsen in aandelen gekozen. Een minder risicovol systeem behoort ook tot de keuze: beleggen in staatsleningen (rendement 5 procent, omzetten in staatsleningen en de laatste vijf jaar direct in staatsleningen).

Nu werk ik hier nog niet zo lang, maar ik weet zeker dat ik er niet tot mijn vijfenzestigste blijf. Ik vraag mij af wat wijsheid is: meedoen of zelf iets regelen. Het zelf doen wordt door de verzekeraar afgeraden. Ik moet bij mijn werkgever een afstandsverklaring invullen dat ik niet mee doe en afzie van het werkgeversdeel aan premie-inleg.

Mijn redenering is: aangezien ik pas 27 jaar ben en ongeveer 38 jaar pensioen ga opbouwen, kan ik voor mijn oude dag zelf gaan beleggen omdat dit op deze lange termijn wel gunstig uit zal komen.

(Tj. W.)

Wat de verzekeraar beweert is commercieel gekleurd. Die wil u graag binnenboord houden. Wanneer u uzelf ziet als een echte job hopper, is zo'n pensioenpolis vaak een blok aan het been. Houd uw pensioenhanden vrij. Misschien gaat u eens werken voor een onderneming of instelling met een volwaardig pensioenfonds, dan kunt u alsnog daarvoor kiezen. Tegen zelf beleggen is geen bezwaar, maar u mist de onbelaste premiehelft van uw werkgever, kunt uw inleg niet aftrekken van uw belastbare inkomen en de reserve valt in de met 1,2 procent belaste box 3. Daar staat tegenover dat u altijd (belasting)vrij over uw geld kunt beschikken.

    • Adriaan Hiele