Nederland geeft Marokko laatste kans

Het kabinet wil alsnog proberen het diplomatieke conflict met Marokko snel op te lossen. Wel is besloten per 1 juli geen kinderbijslag uit te keren voor kinderen die in Marokko wonen en hier een ouder hebben.

,,Wij reiken Marokko de hand in een uiterste poging om er uit te komen'', zei premier Kok gisteren na afloop van de ministerraad. Het kabinet stopt met de verstrekking van kinderbijslag, omdat Marokko al bijna een jaar niet wil meewerken aan Nederlandse controles op eventuele fraude van Marokkanen die in Nederland een bijstandsuitkering hebben.

Vanuit Marokko wordt ook nog een poging gedaan het conflict op te lossen. Marokko liet gisteren via de diplomatieke kanalen weten volgende week ,,een hoge diplomatieke/ambtelijke delegatie naar Nederland te willen afvaardigen'', aldus een brief die minister Vermeend (Sociale Zaken) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Het kabinet wil in het kadaster laten controleren of Marokkanen die in Nederland een bijstandsuitkering hebben onroerend goed bezitten. Als iemand een bezit heeft van meer dan 9.000 euro, kan de uitkering gedeeltelijk of geheel worden ingetrokken. Nederland kan van Marokko geen medewerking afdwingen op het terrein van de bijstand. Via het stoppen van de kinderbijslag wil het kabinet laten zien dat het ernst is.

Het stopzetten geldt alleen voor kinderbijslag die na 1 juli 2002 voor het eerst wordt aangevraagd. Per 1 januari 2003 wil het kabinet ook de WAO- en nabestaandenuitkeringen van Marokkanen die terugkeren naar hun moederland stopzetten. Ook hier gaat het alleen om nieuwe gevallen. Het kabinet vindt het stoppen van bestaande uitkeringen te ver gaan. Premier Kok erkende dat met het stopzetten van kinderbijslag onschuldigen het slachtoffer worden van een diplomatiek conflict. Maar, zei hij, ,,als je zacht bent, laat je over je lopen.'' Marokko weigert medewerking omdat Nederlandse controles de soevereiniteit van het land zouden aantasten.

Uit een brief die gisteren naar de Tweede Kamer is gestuurd blijkt dat Marokko wel bereid is een `verklaring van niet-belastingplichtigheid' af te geven als Nederland daar bij een bepaalde persoon om vraagt. Volgens Marokko zou hieruit kunnen worden afgeleid dat de betrokkene geen onroerend goed bezit. Het kabinet vertrouwt hier niet op en wil zelf controleren. Het parlement houdt volgende week een spoeddebat over de kwestie.