`Medezeggenschap is wassen neus'

Het is slecht gesteld met de medezeggenschap van werknemers in ondernemingen. Ondernemingsraden komen moeilijk aan leden en de relatie met de raad van bestuur of directie is niet optimaal. Ruim driekwart van de leden van ondernemingsraden zegt door deze twee problemen zijn werk niet goed te kunnen doen. Dit blijkt uit onderzoek van het tijdschrift OndernemingsRaad. Raden zeggen vaak het gevoel te hebben dat ze niet serieus worden genomen.