KPMG houdt hoge schadeclaim geheim

Accountants- en adviesbedrijf KPMG Nederland verzwijgt in zijn jaarverslag een schadeclaim van bijna 3,2 miljard euro. Voor zover bekend gaat het om de hoogste claim ooit in het Nederlandse bedrijfsleven.

Het achterwege laten van de specifieke schadeclaim is volgens de Nederlandse boekhoudregels toegestaan. Het verhullen van de claim is opmerkelijk, gezien de toenemende roep om openheid bij bedrijven en strengere accountantscontroles in de nasleep van de ondergang van Enron, een Amerikaanse energiehandelaar. Enron wordt beschuldigd van diverse strafbare feiten, inclusief langdurig creatief boekhouden waar externe accountant Andersen niet tegen optrad.

De jaarcijfers van KPMG zijn goedgekeurd door de accountantsfirma Deloitte & Touche. KPMG geeft geen commentaar omdat de claim onder de rechter is.

De schadeclaim is medio 2000 ingediend door de Franse organisatie CDR die de slechte leningen van Crédit Lyonnais afwikkelt. KPMG wordt ervan beticht dat de jaarrekeningen van een grote klant van de bank, de beleggersclub Sasea, ten onrechte zijn goedgekeurd. Als gevolg daarvan gaf de bank meer leningen dan verantwoord. Het totale verlies van 7 miljard gulden (3,18 miljard euro) is als schadeclaim bij een Franse rechtbank ingediend.

,,Voor het opnemen van schadeclaims in jaarrekeningen bestaan geen vaste regels'', weet directeur P. de Vries van de Vereniging van Effectenbezitters. ,,Een jaarverslag moet inzicht geven, dus ik zou zeggen: neem de claim op, licht toe waarover het gaat en zeg waarom de claim geen kans maakt.''

Het niet vermelden van de specifieke schadevordering in het jaarverslag is ,,niet onjuist'' heeft het College van Beroep voor het het bedrijfsleven onlangs beslist. Bovendien zegt KPMG in zijn jaarverslag wel dat ,,van tijd tot tijd'' schadeclaims tegen het kantoor worden ingediend. Verder heeft KPMG experts geraadpleegd over de kans van slagen van de claim en ging de externe accountant akkoord.

,,De klager had een klacht tegen de accountant moeten indienen'', reageert P. Lakeman van de Stichting Onderzoek Bedrijfsinformatie, horzel van accountants en bedrijven. Hij vindt het verzwijgen ,,een dubbeltje op zijn kant'' en laat de haalbaarheid van de claim zwaar wegen voor eventuele vermelding in een jaarverslag. Hij geeft claims tegen accountants overigens weinig kans, gezien het ,,kunstmatig lage vermogen'' dat de meeste kantoren aanhouden.

    • Menno Tamminga