Gouden kooi 2

Mijn complimenten voor de berichtgeving over het huwelijk van prins Willem-Alexander en prinses Máxima in de krant van maandag j.l. Ik moet u echter de illusie ontnemen dat mijn tientallen jaren abonnee zijn van de NRC en later het NRC Handelsblad zou betekenen dat ik uw, begrijpelijkerwijs niet geheel consistente, zienswijze over de monarchie zou delen. In uw hoofdartikel `Gouden kooi' noemt u het Zweeds monarchiemodel een logische modernisering. Dat nu lijkt mij een effectieve methode om het koningschap een lege dop te maken. Onze constitutionele monarchie heeft, niet zonder moeite, goed gefunctioneerd en dat is meer dan gezegd kan worden van een aantal republieken veraf en dichtbij.

    • Dr. H. Burger