Gedicht Borges

In het artikel `Geciteerd gedicht' (NRC Handelsblad, 4 februari), stelt Robert Lemm dat Jorge Luis Borges nooit getrouwd is geweest. Dit is onjuist.

Op 72-jarige leeftijd scheidde hij van zijn tweede vrouw, hetgeen nogal wat voeten in de aarde had, aangezien echtscheiding vanwege het katholicisme verboden was in Argentinië. Het gevolg was dat hij naar Uruguay moest uitwijken.

Ook is het onjuist dat vrouwen geen rol speelden in zijn werk, getuige onder andere de gedichten: `Susana Bombal', `Susana Soca' en `Delia Elena San Marco'.

Wel heeft Lemm groot gelijk door te stellen dat de geciteerde mierzoete versregel onmogelijk van Borges geweest zou kunnen zijn.

Hij zou zich in zijn graf hebben omgedraaid, als hij dit gedeelte van de speech bij het huwelijk van Willem-Alexander en Máxima van Job Cohen had gehoord.

    • Jan Timman