Enron

Had Arthur Andersen het Enron-debacle (Z, 26 januari) niet al heel lang in de smiezen? Op het moment dat ze wisten dat de jaarverslagen die ZIJ hadden goedgekeurd, eigenlijk niet door de beugel konden, hebben ze besloten om langzaamaan vast een nieuwe naam in Europa te lanceren, zodat Accenture geen nadelige effecten zou hoeven te hebben van dit schandaal. Vast bedacht door een externe consultant!

    • Paul Verschoor