British Telecom moet keuze maken

Wie heeft er nu leiderschap nodig? British Telecom laat zien dat louter beheer ook genoeg kan zijn. De aandeelhouders benadrukten vorig jaar, na de verzelfstandiging van de mobiele divisie mm02, dat zij een betrouwbaar bedrijf wilden dat geld binnenbracht. En hoewel British Telecom het het afgelopen kwartaal moest stellen zonder uitvoerend directeur en met een financieel directeur die gewoon zijn tijd uitzat, heeft het concern de beleggers niet teleurgesteld.

Het is geen geringe prestatie om de operationele kasstroom met 28 procent te laten groeien, zoals British Telecom heeft gedaan in de negen maanden tot aan december. Financieel directeur Philip Hampton heeft zijn afscheidsfeestje wel verdiend. Nu het vertrouwen van de aandeelhouders is herwonnen, lijkt ook de koers van het aandeel niet langer aan de hoge kant, op een niveau van zo'n 18 maal de verwachte winst voor volgend jaar.

Maar beleggers kunnen het British Telecom dat uit de cijfers over het derde kwartaal naar voren komt niet als vanzelfsprekend beschouwen. Ze weten niet waar ze aan toe zijn totdat de nieuwe uitvoerend directeur Ben Verwaayen zijn strategie heeft uiteengezet.

Hij moet dat snel doen, en wel zelf. Beleggers zijn terecht geschrokken van de suggestie van topman Cristopher Bland begin dit jaar dat British Telecom zich wellicht op het terrein van de omroep wil begeven. Verwaayen heeft duidelijk gemaakt dat die strategische keuze nog niet gemaakt is. Hij zegt dat hij de kasstroom wil aanwenden om groei te financieren, en voegt daaraan toe dat hij in iedere sector groeimogelijkheden ziet. Hij moet met een duidelijker rechtvaardiging komen voordat de aandeelhouders ermee zullen instemmen dat hun geld opnieuw aan iets anders wordt besteed dan aan het zojuist weer ingevoerde dividend.

De aandeelhouders moeten ook weten wie de baas is. Verwaayen heeft tegen journalisten gezegd dat eventuele meningsverschillen tussen hem en Bland het creatieve proces zullen bevorderen. Misschien. Maar dat is niet waarop de ruzies van Bland met zijn uitvoerende directeuren in het verleden zijn uitgedraaid.

Beleggers hebben kunnen proeven van een British Telecom dat goed beheerd wordt. De koerssprong van 8 procent donderdagmorgen duidt erop dat hen dat is bevallen. De enige wolkjes aan de horizon zijn de aanwijzingen dat er een nieuwe poging op stapel staat om hoge groeicijfers na te jagen.

Onder redactie van Hugo Dixon.

Voor meer commentaar: zie www.breakingviews.com.

Vertaling Menno Grootveld

    • Paul Raynes