BABY'S KUNNEN OOK PRIMA TAALKLANKEN LEREN IN HUN SLAAP

Baby's van een paar dagen oud leren ook tijdens hun slaap taalklanken te herkennen.

Dit blijkt uit een Finse studie. Al na een nacht slapen waarbij baby's tijdens hun slaap vijf uur lang specifieke taalklanken kregen te horen, bleken ze de volgende dag deze klanken beter te kunnen onderscheiden dan een controlegroep. De herkenning van klanken bij deze extreem jonge kinderen wordt gemeten met een EEG, waarbij de herkenning kan worden afgeleid uit de aard van elektrische reactie in de hersenen op het geluid (via de zogenoemde mismatch negativity: MMN). Dat baby's tijdens hun slaap sommige geluiden uitstekend kunnen onderscheiden was met deze techniek al eerder ontdekt, maar dat ze ook kunnen leren tijdens hun slaap is nieuw (Nature, 7 febr.).

In totaal drie groepen baby's van 1 tot 7 dagen oud werden getest: een experimentele groep en twee controlegroepen. Bij de experimentele groep werd 's avonds via de MMN de respons op de klanken `uu', `ih' en `uuih' gemeten, 's nachts kregen ze die klanken 2,5 tot 5 uur te horen en de volgende ochtend werd opnieuw de respons gemeten. Bij de controlegroepen werd ook 's avonds en 's ochtends de reactie op de klanken gemeten, maar de ene groep kreeg 's nachts niks te horen en de andere groep de klanken `ah' en `è'. Bij beide controlegroepen werd geen verschil tussen de twee metingen gevonden, maar experimentele groep bleek 's ochtends de klanken veel beter te kunnen onderscheiden.

Bij volwassenen is vaak gehoopt op het leren tijdens de slaap (bijvoorbeeld door het afspelen van taalcursussen in de nacht) maar het is nooit bewezen. Dat het nu wel bewezen is bij zeer jonge kinderen ligt mogelijk aan hun afwijkende slaappatroon. Zo slapen ze een groot deel van de dag (tot 18 uur) en de helft van hun slaap bestaat uit REM-slaap (`droomslaap'), een aandeel dat terugloopt tot ongeveer twintig procent vanaf het derde levensjaar.

    • Hendrik Spiering